BẢN TIN MAZARS VIỆT NAM – THÁNG 4, 2019

Bản tin tháng 4 năm 2019 đem đến các cập nhật về Thuế và Luật với các tin nổi bật về cập nhật hoạt động của doanh nghiệp như sau:

Dự thảo thông tư hướng dẫn Nghị định số 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử

Thời gian vừa qua, Bộ Tài chính đã ban hành dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định số 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử trong đó có một số điểm đáng chú ý như sau:

  • Các thay đổi về các chỉ tiêu bắt buộc trên hóa đơn điện tử: bao gồm việc thay đổi cách lập ký hiệu mẫu số hóa đơn và ký hiệu mẫu hóa đơn, theo đó áp dụng hoá đơn điện tử theo hướng dẫn mới phải thay đổi lại mẫu hoá đơn. Chữ viết và chữ số trên hóa đơn nay sẽ phải áp dụng theo đúng quy định của Việt Nam, không có trường hợp ngoại lệ. Chữ ký điện tử của người mua sẽ thực hiện trên cở sở thỏa thuận giữa người mua và người bán;
  • Thời điểm lập hóa đơn điện tử được xác định theo thời điểm ký trên hóa đơn thay vì thời điểm ngày lập được thể hiện trên hóa đơn ngoại trừ một số trường hợp đặc thù do Cục trưởng Cục thuế chấp thuận. Trường hợp cung cấp dịch vụ thì thời điểm lập hóa đơn là thời điểm hoàn thành dịch vụ hoặc thời điểm lập hóa đơn, không phân biệt đã thu tiền được hay chưa;
  • Dự thảo thông tư cũng đề cập tới việc quản lý về tem, tem điện tử đối với mặt hàng thuốc là và rượu. Theo đó người tiêu dùng có thể tra cứu nguồn gốc của thuốc lá hoặc chai rượu sản xuất và tiêu thụ trong nước bằng cách sử dụng ứng dụng chính thức do Tổng cục thuế cung cấp.
  • Trong thời gian chuyển tiếp đến ngày 31/10/2020, nếu các doanh nghiệp không bị yêu cầu phải áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP thì vẫn tiếp tục áp dụng hóa đơn giấy và hóa đơn điện tử theo hướng dẫn của Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP. Trường hợp doanh nghiệp được yêu cầu áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP thì phải hủy các hóa đơn đã thông báo phát hành nhưng chưa sử dụng theo Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP.

Dự thảo Nghị quyết về chính sách thuế Thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”) hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Ngày 27/03/2019, Bộ Tài chính đã giới thiệu dự thảo Nghị quyết về một số chính sách thuế TNDN hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, theo đó chính sách thuế TNDN đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ được áp dụng như sau:

(i) Doanh nghiệp thành lập mới từ hộ, cá nhân kinh doanh sẽ được hưởng thêm ưu đãi miễn thuế TNDN trong 02 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế so với thời gian ưu đãi thuế thông thường (nếu có). Hết thời gian miễn thuế và ưu đãi (nếu có) thì tùy theo quy mô, doanh nghiệp áp dụng thuế suất theo quy định tại Nghị quyết này và quy định của pháp luật về thuế TNDN;

(ii) Mức thuế suất ưu đãi:

  • 17% nếu có năm trước liền kề từ 03 đến dưới 50 tỷ và có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 100 người.
  • 15% được áp dụng đối với doanh nghiệp 03 tỷ và có số lao động tham gia BHXH bình quân năm không quá 10 người.

(iii) Các ưu đãi nêu trên sẽ không được áp dụng đối với các trường hợp sau:

  • Thu nhập từ một số hoạt động như chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư, thăm dò khai thác khoáng sản, thu nhập từ sản xuất, kinh doanh hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế Tiêu thụ đặc biệt…;
  • Công ty con hoặc công ty liên kết mà doanh nghiệp trong quan hệ liên kết không phải là doanh nghiệp có quy mô như được nêu ở điều (ii).

(iv) Trường hợp nếu doanh nghiệp có doanh thu hàng năm dưới 03 tỷ và có số lao động tham gia BHXH bình quân năm không quá 10 người mà không xác định được chi phí, thu nhập của hoạt động kinh doanh thì được kê khai nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % của doanh thu cho mỗi giai đoạn ổn định 03 năm. Tùy theo hoạt động kinh doanh mà áp dụng mức thuế suất áp dụng trên doanh thu từ 0,4% đến 4%.

Công văn 999/TCT-CS về hướng dẫn chuyển lỗ khi tính thuế TNDN đối với doanh nghiệp hạch toán kế toán bằng ngoại tệ

Theo công văn 999/TCT-CS do TCT ban hành ngày 25/03/2019, trường hợp doanh nghiệp được phép hạch toán kế toán bằng ngoại tệ thì số lỗ được chuyển là số lỗ được tính bằng đồng Việt Nam đã được kê khai trong hồ sơ quyết toán thuế TNDN đã nộp trong các năm trước.

Công văn 1966/TCHQ-TXNK về thuế nhập khẩu đối với hoạt động thuê, mượn và sửa chữa hàng hóa

Theo công văn 1966/TCHQ-TXNK do Tổng cục Hải quan (“TCHQ”) ban hành ngày 04/04/2019 thì:

  • Trường hợp doanh nghiệp nội địa mượn khuôn của doanh nghiệp chế xuất để thực hiện việc sản xuất linh kiện cho doanh nghiệp chế xuất thì khi khuôn khi thực hiện thủ tục tạm nhập khẩu vào Việt Nam không thuộc đối tượng được miễn thuế nhập khẩu.
  • Trường hợp doanh nghiệp nội địa cung cấp dịch vụ sửa chữa máy móc cho doanh nghiệp chế xuất, nếu địa điểm sửa chữa ở ngoài khu phi thuế quan thì không thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%.

Công văn 7539/CT-TTHT về chính sách thuế Giá trị gia tăng (“GTGT”) và thuế TNDN đối với căn hộ mua để làm nơi ở cho người lao động

Theo công văn 7539/CT-TTHT do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành ngày 26/02/2019, trường hợp công ty mua nhà ở ngoài khu công nghiệp phục vụ cho công nhân làm việc trong khu công nghiệp, nhà ở được thiết kế theo tiêu chuẩn nhà ở công nhân khu công nghiệp thì thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ. Về thuế TNDN, khoản chi phí khấu hao của căn hộ chung cư làm nhà ở trực tiếp cho người lao động được công ty quản lý, theo dõi, hạch toán được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Công văn 11717/2019/CT-TTHT về thuế nhà thầu nộp thừa sau khi thanh lý hợp đồng

Ngày 26/03/2019, Cục thuế thành phố Hà Nội đã ban hành công văn 11717/CT-TTHT về thuế nhà thầu nộp thừa khi thanh lý hợp đồng với nhà thầu nước ngoài. Trường hợp công ty đã nộp thay thuế nhà thầu nước ngoài, sau đó hai bên thanh lý hợp đồng và nhà thầu nước ngoài hoàn lại tiền cho công ty, nếu công ty xác định có số thuế nhà thầu đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp theo quy định thì được thực hiện bù trừ với số phải nộp hoặc hoàn lại theo quy định.  

HỖ TRỢ TỪ MAZARS

Trong trường hợp quý vị có thắc mắc hay cần sự trợ giúp, quý vị có thể liên hệ với chúng tôi.

Tải ấn phẩm định dạng PDF bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt ở phía dưới.

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN MAZARS VIỆT NAM HÀNG THÁNG

Documents

Mazars Tax Update Newsletter_April 2019 [ENG]

Mazars Tax Update Newsletter_​April 2019 [ENG]

Mazars Tax Update Newsletter_April 2019 [VIE]

Mazars Tax Update Newsletter_​April 2019 [VIE]