BẢN TIN MAZARS VIỆT NAM - THÁNG 8, 2019

Bản tin tháng 8 năm 2019 đem đến các cập nhật về Thuế và Luật với các tin nổi bật ảnh hưởng đến hoạt động công ty như sau:

CẬP NHẬT HOẠT ĐỘNG

CÔNG VĂN 12973/CTTTHT HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC LƯU TRỮ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ (“HĐĐT”)

Theo công văn 12973/CT-TTHT do Cục thuế tỉnh Bình Dương ban hành ngày 25/07/2019, doanh nghiệp là bên bán cần lưu trữ HĐĐT trong vòng 10 năm và lưu trữ song song 2 bản định dạng PDF và XML. Trong đó, bản định dạng XML chứa dữ liệu của toàn bộ hóa đơn và có đầy đủ giá trị pháp lý khi chưa bị sửa đổi. Bản định dạng PDF chỉ là bản thể hiện của bản XML, không có giá trị pháp lý.

CÔNG VĂN 50769/CTTTHT HƯỚNG DẪN VỀ ƯU ĐÃI THUẾ TNDN ĐỐI VỚI THỜI GIAN GIA HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN

Theo công văn 50769/CT-TTHT do Cục thuế TP Hà Nội ban hành ngày 28/06/2019, sau khi hết thời hạn hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu mà công ty có gia hạn thời gian hoạt động của dự án thì không được tiếp tục hưởng ưu đãi thuế cho thời gian gia hạn.

CẬP NHẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

CÔNG VĂN 2875/TCTDNNCN HƯỚNG DẪN VỀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (“TNCN”) ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP THƯỞNG CHUYẾN DU LỊCH KHI ĐẠT DOANH SỐ

Theo công văn 2875/TCT-DNNCN do Tổng cục Thuế ban hành ngày 22/07/2019, trường hợp khách hàng là cá nhân khi đạt doanh số và được thưởng một chuyến du lịch (không phải bằng tiền) thì đây được xác định là thu nhập từ quà tặng không phải đăng ký quyền sở hữu nên không chịu thuế TNCN.

CÔNG VĂN 2461/CTTTHT HƯỚNG DẪN VỀ THUẾ TNCN ĐỐI VỚI TIỀN THUÊ CĂN HỘ

Theo công văn 2461/CT-TTHT do Cục thuế TP Hồ Chí Minh ban hành ngày 21/03/2019 trường hợp văn phòng đại diện (“VPĐD”) ký hợp đồng thuê căn hộ theo năm để làm nơi nghỉ lại cho các cá nhân người nước ngoài khi tới công tác tại Việt Nam thì khoản tiền thuê căn hộ, tiền điện, nước kèm theo phải được tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của các cá nhân đó. Trường hợp VPĐD ký hợp đồng thuê căn hộ theo năm thì số tiền thuê căn hộ được phân bổ cho từng cá nhân dựa trên số ngày thực tế cá nhân đó lưu trú tại căn hộ.

CÔNG VĂN 2754/CTTTHT HƯỚNG DẪN VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ ĐỐI VỚI KHOẢN THƯỞNG CHI TRẢ CHO CÁ NHÂN KINH DOANH

Ngày 25/03/2019, Cục thuế TP Hồ Chí Minh ban hành công văn 2754/CT-TTHT, hướng dẫn việc doanh nghiệp có các chính sách hỗ trợ cho các khách hàng đạt chỉ tiêu về doanh số. Theo đó, trường hợp doanh nghiệp hỗ trợ nhà phân phối theo tỷ lệ % trên doanh số thì thực hiện xuất hóa đơn theo giá đã giảm (tương tự như hình thức chiết khấu thương mại). Mặt khác, đối với hình thức chi hỗ trợ khách hàng đạt doanh số thông qua đại lý/nhà phân phối bằng hình thức cấn trừ công nợ thì doanh nghiệp thực hiện khấu trừ và nộp thay thuế TNCN với thuế suất 1%.

BẢN TIN Cập nhật GAAP

BEYOND THE GAAP Số 134 THÁNG 06, 2019

Mặc dù kì chuẩn bị báo cáo tài chính nửa năm sẽ đến vào khoảng thời gian nghỉ hè, bản tin “Beyond the GAAP” dưới đây bao gồm các báo cáo ngắn hi vọng sẽ giúp bạn nắm rõ hơn những cập nhật từ Hội đồng nghiên cứu IFRS trong lộ trình đưa vào áp dụng quy chuẩn kế toán IFRS 15, IFRS 16 và các quy định về tiền ảo.

Đừng quên tìm hiểu ấn phẩm độc quyền từ Mazars tập trung vào các đề xuất từ Hội đồng chuẩn mực kế toán quốc tế chuẩn bị cho việc đưa ra các quy chuẩn về lãi suất. Tiếp tục theo dõi các bản tin của chúng tôi để cập nhật những thay đổi mới nhất trong lĩnh vực. Mazars luôn sẵn sàng được lắng nghe những câu hỏi và trao đổi từ các khách hàng.

HỖ TRỢ TỪ MAZARS

Trong trường hợp quý vị có thắc mắc hay cần sự trợ giúp, quý vị có thể liên hệ với chúng tôi.

Tải ấn phẩm định dạng PDF bằng Tiếng Anh hoặc Tiếng Việt ở phía bên dưới.

Documents

Mazars Newsletter - Tax Updates August 2019 [VIE]

Mazars Newsletter - Tax Updates August 2019 [VIE]

Mazars Newsletter - Tax Updates August 2019 [ENG]

Mazars Newsletter - Tax Updates August 2019 [ENG]