BẢN TIN MAZARS VIỆT NAM – THÁNG 3, 2019

Bản tin tháng 3 năm 2019 đem đến các cập nhật về thuế và luật với các tin nổi bật về hoạt động và nhân sự của doanh nghiệp như sau:

CẬP NHẬT HOẠT ĐỘNG

NGHỊ ĐỊNH 13/2019/NĐ-CP VỀ DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Ngày 01/02/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 13/2019/NĐ-CP (“Nghị định 13”) có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/03/2019, thay thế cho Nghị định số 80/2007/NĐ-CP về doanh nghiệp khoa học và công nghệ (“DNKHCN”) trong đó có các hướng dẫn chi tiết về các quy trình, thủ tục để cấp giấy xác nhận DNKHCN. Đây cũng là căn cứ để thực hiện việc xác định các chính sách ưu đãi, hỗ trợ, ưu đãi đầu tư đối với DNKHCN. Đặc biệt là mức ưu đãi miễn thuế 04 năm và giảm 50% số thuế Thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”) phải nộp trong 09 năm tiếp theo sẽ chỉ được áp dụng mà doanh nghiệp có doanh thu của sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ chiếm từ 30% tổng doanh thu trở lên.

CÔNG VĂN 784/TXNK-CST VỀ MIỄN THUẾ NHẬP KHẨU ĐỐI VỚI NGUYÊN VẬT LIỆU NHẬP KHẨU ĐỂ SẢN XUẤT XUẤT KHẨU

Theo công văn 784/TXNK-CST do Tổng Cục Hải Quan ban hành ngày 16/01/2019, trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng hóa xuất khẩu, thành phẩm sau sản xuất được xuất vào kho ngoại quan thì trường hợp này vẫn thỏa mãn điều kiện để được miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu.

CÔNG VĂN 6351/CT-TTHT HƯỚNG DẪN XỬ LÝ CHI PHÍ ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI KHÔNG ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

Ngày 15/02/2019, Cục thuế TP Hà Nội đã ban hành công văn 6351/CT-TTHT về chi phí của người lao động không được cấp giấy phép lao động. Theo đó, doanh nghiệp có thuê lao động nước ngoài để thực hiện các công việc tại Việt Nam nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam cấp giấy phép lao động theo quy định của Bộ Luật Lao Động thì chưa đủ cơ sở tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN, và khấu trừ thuế Giá trị gia tăng (“GTGT”) đầu vào đối với các khoản chi phí doanh nghiệp chi trả cho người lao động nêu trên

CÔNG VĂN SỐ 68/TCT-CS VỀ VIỆC XUẤT HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ KHÔNG ĐƯỢC LẬP KÈM BẢNG KÊ

Ngày 05/01/2019 Tổng Cục Thuế ban hành công văn số 68/TCT-CS về hóa đơn điện tử. Theo đó, hóa đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, không bị giới hạn về số dòng trên một tờ hóa đơn nên hóa đơn điện tử không được lập kèm bảng kê.

CÔNG VĂN SỐ 226/GSQL-GQ2 HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HẢI QUAN CHO DOANH NGHIỆP CHẾ XUẤT (“DNCX”) KHI THANH LÝ THIẾT BỊ VÀ PHỤ TÙNG NHẬP KHẨU

Theo công văn số 226/GSQL-GQ2 do Tổng cục Hải quan ban hành ngày 22/01/2019, DNCX nhập khẩu công cụ, dụng cụ, phụ tùng thay thế, thiết bị nhưng không đủ điều kiện tạo tài sản cố định, vật tư tiêu hao để phục vụ cho hoạt động của nhà xưởng tại DNCX sử dụng mã loại hình A12 - Nhập kinh doanh sản xuất. DNCX có trách nhiệm theo dõi, lưu trữ các chứng từ liên quan đến việc sử dụng các loại hàng hóa này trên hệ thống sổ kế toán theo quy định về chế độ kế toán hiện hành và báo cáo quyết toán tình hình sử dụng theo quy định Hải quan. Các tài sản này khi thanh lý phải thực hiện theo một trong các hình thức như xuất khẩu, bán, biếu, tặng, tiêu hủy tại Việt Nam.

CẬP NHẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

CÔNG VĂN SỐ 85039/CT-TTHT HƯỚNG DẪN VỀ XÁC ĐỊNH NĂM TÍNH THUẾ ĐỐI VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Ngày 27/12/2018, Cục Thuế Hà Nội đã ban hành công văn số 85039/CT-TTHT về việc xác định năm tính thuế đối với người nước ngoài. Theo đó, trường hợp cá nhân người nước ngoài sang Việt Nam công tác một tuần trong tháng 02 năm 2017, sau đó quay lại Việt Nam làm việc theo Hợp đồng lao động và ở Việt Nam liên tục tới năm 2018, thì kỳ tính thuế được xác định kể từ ngày cá nhân sang Việt Nam công tác từ tháng 02/2017.

CÔNG VĂN 5361/TCT-DNNCN HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH NGHĨA VỤ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (“TNCN”) TRÊN KHOẢN TRỢ CẤP KHI CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Ngày 27/12/2018, Tổng Cục Thuế đã ban hành công văn 5361/TCT-DNNCN về khoản trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động. Theo đó, cá nhân nước ngoài được cử sang Việt Nam để làm việc theo dạng biệt phái và vẫn giữ hợp đồng lao động với bên nước ngoài thì quan hệ lao động giữa người nước ngoài và công ty bên nước ngoài không thuộc đối tượng điều chỉnh của luật lao động Việt Nam. Khoản tiền trợ cấp do công ty nước ngoài chi trả khi cá nhân nước ngoài chấm dứt hợp đồng lao động là khoản tiền trợ cấp khi nghỉ việc, không phải là trợ cấp thôi việc theo pháp luật lao động Việt Nam.

Trường hợp khoản trợ cấp nêu trên là trợ cấp thôi việc theo pháp luật lao động nước ngoài và mức chi trả không vượt quá hạn mức mà pháp luật nước ngoài quy định thì được miễn tính thuế TNCN. Ngược lại, nếu chi trả vượt hạn mức hoặc đây không phải là trợ cấp thôi việc theo pháp luật lao động nước ngoài thì sẽ phải chịu thuế TNCN.

 

HỖ TRỢ TỪ MAZARS

Trong trường hợp quý vị có thắc mắc hay cần sự trợ giúp, quý vị có thể liên hệ với chúng tôi.

 

Tải ấn phẩm bằng định dạng PDF bằng Tiếng Anh hoặc Tiếng Việt ở tài liệu bên dưới.

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN MAZARS VIỆT NAM HÀNG THÁNG

Documents

Mazars Vietnam_Tax Update Newsletter_March 2019 [VIE]

Mazars Vietnam_​Tax Update Newsletter_​March 2019 [VIE]

Mazars Vietnam_Tax Update Newsletter_March 2019 [ENG]

Mazars Vietnam_​Tax Update Newsletter_​March 2019 [ENG]