Tin Thuế - CHẾ ĐỘ BHXH BẮT BUỘC CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Ngày 15 tháng 10 năm 2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 143/2018/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết Luật Bảo hiểm xã hội (“BHXH”), Luật An toàn, vệ sinh lao động về BHXH bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam với các điểm đáng chú ý như sau

 • Công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam khi có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và có hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 01 năm trở lên với người sử dụng lao động tại Việt Nam sẽ thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc ngoại trừ các trường hợp sau:
  • Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 3 của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP của Chính phủ;
  • Người lao động đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại khoản 1 Điều 187 của Bộ luật Lao động.
 • Mức đóng vào quỹ BHXH sẽ tính trên quỹ tiền lương đóng BHXH và thực hiện theo lộ trình như sau:
  • Kể từ ngày 01/12/2018 đến trước ngày 31/12/2021, chế độ BHXH cho người lao động là công dân nước ngoài sẽ bao gồm quỹ ốm đau và thai sản và quỹ an toàn lao bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, theo đó người sử dụng lao động sẽ có trách nhiệm đóng theo tỷ lệ 3.5%, người lao động chưa phải đóng trong giai đoạn này;
  • Kể từ ngày 01/01/2022, chế độ BHXH cho người lao động là công dân nước ngoài sẽ bổ sung thêm quỹ hưu trí và tử tuất, theo đó tổng mức đóng vào quỹ BHXH của người sử dụng lao động là 17.5% và người lao động là 8%.
 • Công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam tham gia BHXH bắt buộc sẽ được hưởng các chế độ ốm đau; thai sản; bảo hiểm tai nạn lao động, nghề nghiệp; hưu trí và tử tuất tương tự như người lao động là công dân Việt Nam và tương ứng theo lộ trình tham gia BHXH bắt buộc được hướng dẫn tại Nghị định này. Riêng bảo hiểm xã hội một lần thì người lao động là công dân nước ngoài có thể thực hiện ngay thủ tục để được hưởng khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc giấy phép lao động, chứng chỉ hành nghề, giấy phép hành nghề hết hiệu lực mà không được gia hạn thay vì phải chờ sau một năm nghỉ việc và không tham gia BHXH như công dân Việt Nam.

Người lao động là công dân nước ngoài làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ 03 tháng trở lên sẽ vẫn thuộc đối tượng tham gia Bảo hiểm y tế theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế và không thuộc đối tượng tham gia Bảo hiểm thất nghiệp. Đồng thời với việc chính thức phải tham gia BHXH bắt buộc kể từ ngày 01/12/2018, người sử dụng lao động cũng có trách nhiệm trích nộp 2% kinh phí công đoàn cho người lao động là công dân nước ngoài.

Hỗ trợ từ Mazars

Trong trường hợp quý vị có thắc mắc hay cần sự trợ giúp của chúng tôi, quý vị có thể liên hệ với văn phòng chúng tôi hoặc Bộ phận Thuế và Tư vấn doanh nghiệp với thông tin dưới đây.

Liên hệ

Documents

Mazars - Tax Alert on Social Insurance for foreign employee (ENG)

Mazars - Tax Alert on Social Insurance for foreign employee (ENG)

Mazars - Tax Alert on Social Insurance for foreign employee (VIE)

Mazars - Tax Alert on Social Insurance for foreign employee (VIE)